Thế giới xe điện - Xe đạp điện, xe máy điện nhập khẩu chính hãng giá rẻ

Danh mục sản phẩm

23 đánh giá : 1  2  3  4  5
Xe điện Vespas Dibao 2019
-15%
17.400.000₫
14.900.000đ
Trạng thái: Còn hàng
1238 lượt xem
- Tặng mũ bảo hiểm trị giá 220.000 đ. - Tặng sạc dự phòng hoặc giảm 500.000đ - Trả góp lãi suất thấp
Xe điện Zoomer Dibao 2018
Xe điện Zoomer Dibao 2018
16.000.000₫ Còn hàng
13.500.000đ
Còn hàng
-16%
- Tặng mũ bảo hiểm trị giá 220.000 đ. - Tặng sạc dự phòng hoặc giảm 500.000đ - Trả góp lãi suất thấp
Xe điện Jeek New Dibao
Xe điện Jeek New Dibao
19.100.000₫ Còn hàng
16.600.000đ
Còn hàng
-14%
- Tặng mũ bảo hiểm trị giá 220.000 đ. - Tặng sạc dự phòng hoặc giảm 500.000đ - Trả góp lãi suất thấp
Xe máy điện Butterfly Dibao
Xe máy điện Butterfly Dibao
17.000.000₫ Còn hàng
14.500.000đ
Còn hàng
-15%
- Tặng mũ bảo hiểm trị giá 220.000 đ. - Tặng sạc dự phòng hoặc giảm 500.000đ - Trả góp lãi suất thấp
Xe điện Vespas Dibao 2018
Xe điện Vespas Dibao 2018
16.400.000₫ Còn hàng
13.900.000đ
Còn hàng
-16%
- Tặng mũ bảo hiểm trị giá 220.000 đ. - Tặng sạc dự phòng hoặc giảm 500.000đ - Trả góp lãi suất thấp
23 đánh giá : 1  2  3  4  5
Xe điện Xman HSdeluxe 2018 (2 phanh đĩa)
-14%
18.300.000₫
15.800.000đ
Trạng thái: Còn hàng
78326 lượt xem
- Tặng mũ bảo hiểm trị giá 220.000 đ. - Tặng sạc dự phòng hoặc giảm 500.000đ - Trả góp lãi suất thấp
Xe điện HSdeluxe Z3 Yadea limited edition 3000 chiếc
Xe điện HSdeluxe Z3 Yadea limited edition 3000 chiếc
17.300.000₫ Còn hàng
14.800.000đ
Còn hàng
-15%
- Tặng mũ bảo hiểm trị giá 220.000 đ. - Tặng sạc dự phòng hoặc giảm 500.000đ - Trả góp lãi suất thấp
Xe điện Z3 Yadea DK
Xe điện Z3 Yadea DK
20.600.000₫ Còn hàng
18.100.000đ
Còn hàng
-13%
- Tặng mũ bảo hiểm trị giá 220.000 đ. - Tặng sạc dự phòng hoặc giảm 500.000đ - Trả góp lãi suất thấp
XE ĐIỆN XMEN PLUS DIBAO
XE ĐIỆN XMEN PLUS DIBAO
16.400.000₫ Còn hàng
13.900.000đ
Còn hàng
-16%
- Tặng mũ bảo hiểm trị giá 220.000 đ. - Tặng sạc dự phòng hoặc giảm 500.000đ - Trả góp lãi suất thấp
Xe điện Xmen HSdeluxe 2018 (2 phanh đĩa)
Xe điện Xmen HSdeluxe 2018 (2 phanh đĩa)
18.300.000₫ Còn hàng
15.800.000đ
Còn hàng
-14%
- Tặng mũ bảo hiểm trị giá 220.000 đ. - Tặng sạc dự phòng hoặc giảm 500.000đ - Trả góp lãi suất thấp
23 đánh giá : 1  2  3  4  5
Xe máy điện Terra Motors
-12%
21.400.000₫
18.900.000đ
Trạng thái: Còn hàng
9145 lượt xem
- Tặng mũ bảo hiểm trị giá 220.000 đ. - Tặng sạc dự phòng hoặc giảm 500.000đ - Trả góp lãi suất thấp
Xe điện Aima Mine Plus DK
Xe điện Aima Mine Plus DK
20.300.000₫ Còn hàng
17.800.000đ
Còn hàng
-13%
- Tặng mũ bảo hiểm trị giá 220.000 đ. - Tặng sạc dự phòng hoặc giảm 500.000đ - Trả góp lãi suất thấp
Xe máy điện C-UMI Yadea
Xe máy điện C-UMI Yadea
19.000.000₫ Còn hàng
16.500.000đ
Còn hàng
-14%
- Tặng mũ bảo hiểm trị giá 220.000 đ. - Tặng sạc dự phòng hoặc giảm 500.000đ - Trả góp lãi suất thấp
Xe máy điện Before All Jeek Bat
Xe máy điện Before All Jeek Bat
18.000.000₫ Còn hàng
15.500.000đ
Còn hàng
-14%
- Tặng mũ bảo hiểm trị giá 220.000 đ. - Tặng sạc dự phòng hoặc giảm 500.000đ - Trả góp lãi suất thấp
XE ĐIỆN MILAN 2 ESPERO 5 ACQUY 20A
XE ĐIỆN MILAN 2 ESPERO 5 ACQUY 20A
14.300.000₫ Còn hàng
11.800.000đ
Còn hàng
-18%
- Tặng mũ bảo hiểm trị giá 220.000 đ. - Tặng sạc dự phòng hoặc giảm 500.000đ - Trả góp lãi suất thấp
23 đánh giá : 1  2  3  4  5
Xe máy điện Giant 133DS
-15%
17.400.000₫
14.900.000đ
Trạng thái: Còn hàng
34509 lượt xem
- Tặng mũ bảo hiểm trị giá 220.000 đ. - Tặng sạc dự phòng hoặc giảm 500.000đ - Trả góp lãi suất thấp
Xe máy điện 133GS DKBike
Xe máy điện 133GS DKBike
16.100.000₫ Còn hàng
13.600.000đ
Còn hàng
-16%
- Tặng mũ bảo hiểm trị giá 220.000 đ. - Tặng sạc dự phòng hoặc giảm 500.000đ - Trả góp lãi suất thấp
Xe điện Terra Motors D750
Xe điện Terra Motors D750
16.500.000₫ Còn hàng
14.000.000đ
Còn hàng
-16%
- Tặng mũ bảo hiểm trị giá 220.000 đ. - Tặng sạc dự phòng hoặc giảm 500.000đ - Trả góp lãi suất thấp
Xe đạp điện Giant M133P plus
Xe đạp điện Giant M133P plus
15.000.000₫ Còn hàng
12.500.000đ
Còn hàng
-17%
- Tặng mũ bảo hiểm trị giá 220.000 đ. - Tặng sạc dự phòng hoặc giảm 500.000đ - Trả góp lãi suất thấp
Xe điện M133 Sport 2018
Xe điện M133 Sport 2018
10.000.000₫ Còn hàng
7.500.000đ
Còn hàng
-25%
- Tặng mũ bảo hiểm trị giá 220.000 đ. - Tặng sạc dự phòng hoặc giảm 500.000đ - Trả góp lãi suất thấp
23 đánh giá : 1  2  3  4  5
Xe đạp điện Ninja Plus acquy 20A
-19%
13.400.000₫
10.900.000đ
Trạng thái: Còn hàng
26810 lượt xem
- Tặng mũ bảo hiểm trị giá 220.000 đ. - Tặng sạc dự phòng hoặc giảm 500.000đ - Trả góp lãi suất thấp
Xe đạp điện Nijia Dibao
Xe đạp điện Nijia Dibao
11.700.000₫ Còn hàng
9.200.000đ
Còn hàng
-22%
- Tặng mũ bảo hiểm trị giá 220.000 đ. - Tặng sạc dự phòng hoặc giảm 500.000đ - Trả góp lãi suất thấp
Xe đạp điện Ninja Dibao Eco
Xe đạp điện Ninja Dibao Eco
13.300.000₫ Còn hàng
10.800.000đ
Còn hàng
-19%
- Tặng mũ bảo hiểm trị giá 220.000 đ. - Tặng sạc dự phòng hoặc giảm 500.000đ - Trả góp lãi suất thấp
Xe điện Ninja-S acquy 20A
Xe điện Ninja-S acquy 20A
13.000.000₫ Còn hàng
10.500.000đ
Còn hàng
-20%
- Tặng mũ bảo hiểm trị giá 220.000 đ. - Tặng sạc dự phòng hoặc giảm 500.000đ - Trả góp lãi suất thấp
Xe điện Ninja Plus 2018
Xe điện Ninja Plus 2018
11.900.000₫ Còn hàng
9.400.000đ
Còn hàng
-22%
- Tặng mũ bảo hiểm trị giá 220.000 đ. - Tặng sạc dự phòng hoặc giảm 500.000đ - Trả góp lãi suất thấp
Xe điện Honda A6 phiên bản 2018
Xe điện Honda A6 phiên bản 2018
15.500.000₫ Còn hàng
13.000.000đ
Còn hàng
-17%
- Tặng mũ bảo hiểm trị giá 220.000 đ. - Tặng sạc dự phòng hoặc giảm 500.000đ - Trả góp lãi suất thấp
Xe điện Honda Model M8
Xe điện Honda Model M8
16.000.000₫ Còn hàng
13.500.000đ
Còn hàng
-16%
- Tặng mũ bảo hiểm trị giá 220.000 đ. - Tặng sạc dự phòng hoặc giảm 500.000đ - Trả góp lãi suất thấp
Xe đạp điện honda m6
Xe đạp điện honda m6
13.500.000₫ Hết hàng
11.000.000đ
Hết hàng
-19%
- Tặng mũ bảo hiểm trị giá 220.000 đ. - Tặng sạc dự phòng hoặc giảm 500.000đ - Trả góp lãi suất thấp
XE ĐẠP ĐIỆN YAMAHA ICATS H4
XE ĐẠP ĐIỆN YAMAHA ICATS H4
13.000.000₫ Còn hàng
10.500.000đ
Còn hàng
-20%
- Tặng mũ bảo hiểm trị giá 220.000 đ. - Tặng sạc dự phòng hoặc giảm 500.000đ - Trả góp lãi suất thấp
XE ĐẠP ĐIỆN YAMAHA ICATS H3
XE ĐẠP ĐIỆN YAMAHA ICATS H3
13.500.000₫ Còn hàng
11.000.000đ
Còn hàng
-19%
- Tặng mũ bảo hiểm trị giá 220.000 đ.
XE ĐẠP ĐIỆN YAMAHA ICATS N2
XE ĐẠP ĐIỆN YAMAHA ICATS N2
13.500.000₫ Còn hàng
11.000.000đ
Còn hàng
-19%
- Tặng mũ bảo hiểm trị giá 220.000 đ.
23 đánh giá : 1  2  3  4  5
Xe điện Aima Jeek
-12%
21.000.000₫
18.500.000đ
Trạng thái: Còn hàng
41519 lượt xem
- Tặng mũ bảo hiểm trị giá 220.000 đ. - Tặng sạc dự phòng hoặc giảm 500.000đ - Trả góp lãi suất thấp
Xe điện DK Samurai 2018
Xe điện DK Samurai 2018
15.700.000₫ Còn hàng
13.200.000đ
Còn hàng
-16%
- Tặng mũ bảo hiểm trị giá 220.000 đ. - Tặng sạc dự phòng hoặc giảm 500.000đ - Trả góp lãi suất thấp
Xe Điện RomaS Dkbike
Xe Điện RomaS Dkbike
16.000.000₫ Còn hàng
13.500.000đ
Còn hàng
-16%
- Tặng mũ bảo hiểm trị giá 220.000 đ. - Tặng sạc dự phòng hoặc giảm 500.000đ - Trả góp lãi suất thấp
Xe điện Roma SE DK
Xe điện Roma SE DK
16.800.000₫ Còn hàng
14.300.000đ
Còn hàng
-15%
- Tặng mũ bảo hiểm trị giá 220.000 đ. - Tặng sạc dự phòng hoặc giảm 500.000đ - Trả góp lãi suất thấp
Xe điện DK Luxury hai phanh đĩa
Xe điện DK Luxury hai phanh đĩa
17.000.000₫ Còn hàng
14.500.000đ
Còn hàng
-15%
- Tặng mũ bảo hiểm trị giá 220.000 đ. - Tặng sạc dự phòng hoặc giảm 500.000đ - Trả góp lãi suất thấp
23 đánh giá : 1  2  3  4  5
Xe đạp điện Juno Yadea
-21%
12.300.000₫
9.800.000đ
Trạng thái: Còn hàng
120806 lượt xem
- Tặng mũ bảo hiểm trị giá 220.000 đ. - Tặng sạc dự phòng hoặc giảm 500.000đ - Trả góp lãi suất thấp
Xe Cub 81
Xe Cub 81
15.000.000₫ Còn hàng
12.500.000đ
Còn hàng
-17%
- Tặng mũ bảo hiểm trị giá 220.000 đ. - Tặng sạc dự phòng hoặc giảm 500.000đ - Trả góp lãi suất thấp - Miễn phí phí dịch vụ đăng ký xe
Xe điện 3 bánh
Xe điện 3 bánh
20.000.000₫ Còn hàng
17.500.000đ
Còn hàng
-13%
- Tặng mũ bảo hiểm trị giá 220.000 đ. - Tặng sạc dự phòng hoặc giảm 500.000đ - Trả góp lãi suất thấp
Xe đạp điện Star TSBike
Xe đạp điện Star TSBike
11.300.000₫ Còn hàng
8.800.000đ
Còn hàng
-23%
- Tặng mũ bảo hiểm trị giá 220.000 đ. - Tặng sạc dự phòng hoặc giảm 500.000đ - Trả góp lãi suất thấp
Xe đạp điện Maxbike
Xe đạp điện Maxbike
11.500.000₫ Còn hàng
9.000.000đ
Còn hàng
-22%
- Tặng mũ bảo hiểm trị giá 220.000 đ. - Tặng sạc dự phòng hoặc giảm 500.000đ - Trả góp lãi suất thấp
23 đánh giá : 1  2  3  4  5
Xe điện Vespas Nioshima F1 2019
-16%
16.000.000₫
13.500.000đ
Trạng thái: Còn hàng
6085 lượt xem
- Tặng mũ bảo hiểm trị giá 220.000 đ. - Tặng sạc dự phòng hoặc giảm 500.000đ - Trả góp lãi suất thấp
Xe điện Anmshi V8
Xe điện Anmshi V8
17.500.000₫ Còn hàng
15.000.000đ
Còn hàng
-15%
- Tặng mũ bảo hiểm trị giá 220.000 đ. - Tặng sạc dự phòng hoặc giảm 500.000đ - Trả góp lãi suất thấp
Xe điện Xmen JVC phanh đĩa (Hai giảm xóc)
Xe điện Xmen JVC phanh đĩa (Hai giảm xóc)
16.000.000₫ Còn hàng
13.500.000đ
Còn hàng
-16%
- Tặng mũ bảo hiểm trị giá 220.000 đ. - Tặng sạc dự phòng hoặc giảm 500.000đ - Trả góp lãi suất thấp
Xe điện Xmen JVC phanh cơ
Xe điện Xmen JVC phanh cơ
15.300.000₫ Còn hàng
12.800.000đ
Còn hàng
-17%
- Tặng mũ bảo hiểm trị giá 220.000 đ. - Tặng sạc dự phòng hoặc giảm 500.000đ - Trả góp lãi suất thấp
Xe máy điện Vespas Primavena
Xe máy điện Vespas Primavena
15.300.000₫ Còn hàng
12.800.000đ
Còn hàng
-17%
- Tặng mũ bảo hiểm trị giá 220.000 đ. - Tặng sạc dự phòng hoặc giảm 500.000đ - Trả góp lãi suất thấp
23 đánh giá : 1  2  3  4  5
Xe Máy Tay Ga 50cc Nioshima
-12%
22.000.000₫
19.500.000đ
Trạng thái: Còn hàng
6616 lượt xem
- Tặng mũ bảo hiểm trị giá 220.000 đ. - Tặng sạc dự phòng hoặc giảm 500.000đ - Tặng khung bảo vệ 550.000đ - Trả góp lãi suất thấp
Xe Cub 81
Xe Cub 81
15.000.000₫ Còn hàng
12.500.000đ
Còn hàng
-17%
- Tặng mũ bảo hiểm trị giá 220.000 đ. - Tặng sạc dự phòng hoặc giảm 500.000đ - Trả góp lãi suất thấp - Miễn phí phí dịch vụ đăng ký xe
Xe ga Giorno Espero 50CC
Xe ga Giorno Espero 50CC
20.000.000₫ Còn hàng
17.500.000đ
Còn hàng
-13%
- Tặng mũ bảo hiểm trị giá 220.000 đ. - Tặng sạc dự phòng hoặc giảm 500.000đ - Trả góp lãi suất thấp - Miễn phí phí dịch vụ đăng ký xe
Xe máy tay ga 50CC Espero
Xe máy tay ga 50CC Espero
21.800.000₫ Còn hàng
19.300.000đ
Còn hàng
-12%
- Tặng mũ bảo hiểm trị giá 220.000 đ. - Tặng sạc dự phòng hoặc giảm 500.000đ - Trả góp lãi suất thấp - Miễn phí phí dịch vụ đăng ký xe
Xe Cub Halim 50cc
Xe Cub Halim 50cc
16.000.000₫ Còn hàng
13.500.000đ
Còn hàng
-16%
- Tặng mũ bảo hiểm trị giá 220.000 đ. - Tặng sạc dự phòng hoặc giảm 500.000đ - Trả góp lãi suất thấp - Miễn phí phí dịch vụ đăng ký xe

Thế Giới Xe Điện - Nhà nhập khẩu và phân phối xe điện chính hãng uy tín hàng đầu Việt Nam

Thanh toán miễn phí

Quyền lợi khách hàng

Top sản phẩm khuyên dùng