Thế giới xe điện - Xe đạp điện, xe máy điện nhập khẩu chính hãng giá rẻ

Bảo hành

0966.888887


 • 3.3
  Xe điện Vespas Dibao 2018
  Xe điện Vespas Dibao 2018
  16.800.000₫
  13.500.000đ
  Còn hàng
  -20%
  - Tặng mũ bảo hiểm trị giá 220 nghìn đồng. - Mua trả góp lãi xuất 0%
 • 1.6
  Xe điện Jeek New Dibao
  Xe điện Jeek New Dibao
  18.000.000₫
  16.400.000đ
  Còn hàng
  -9%
  - Tặng mũ bảo hiểm trị giá 220 nghìn đồng. - Mua trả góp lãi xuất 0%
 • 3.7
  Xe điện Gogolo Dibao hai phanh đĩa
  Xe điện Gogolo Dibao hai phanh đĩa
  18.500.000₫
  14.800.000đ
  Còn hàng
  -20%
  - Tặng mũ bảo hiểm trị giá 220 nghìn đồng. - Mua trả góp lãi xuất 0%
 • 2.8
  Xe điện Zoomer Dibao 2018
  Xe điện Zoomer Dibao 2018
  16.500.000₫
  13.700.000đ
  Còn hàng
  -17%
  - Tặng mũ bảo hiểm trị giá 220 nghìn đồng. - Mua trả góp lãi xuất 0%
 • 2.9
  XE ĐIỆN XMEN PLUS DIBAO
  XE ĐIỆN XMEN PLUS DIBAO
  16.800.000₫
  13.900.000đ
  Còn hàng
  -18%
  - Tặng mũ bảo hiểm trị giá 220 nghìn đồng. - Mua trả góp lãi xuất 0%
 • 2.9
  Xe Điện Dibao Nami
  Xe Điện Dibao Nami
  15.800.000₫
  12.900.000đ
  Còn hàng
  -19%
  - Tặng mũ bảo hiểm trị giá 220 nghìn đồng. - Mua trả góp lãi xuất 0%
 • 1.5
  Xe đạp điện Nijia Dibao
  Xe đạp điện Nijia Dibao
  10.500.000₫
  9.000.000đ
  Còn hàng
  -15%
  - Tặng mũ bảo hiểm trị giá 220 nghìn đồng. - Mua trả góp lãi xuất 0%
 • 0.2
  Xe đạp điện Ninja Dibao Eco
  Xe đạp điện Ninja Dibao Eco
  10.800.000₫
  10.600.000đ
  Còn hàng
  -2%
  - Tặng mũ bảo hiểm trị giá 220 nghìn đồng. - Mua trả góp lãi xuất 0%
 • 3.5
  Xe điện Dibao 133S 5 acquy 20A
  Xe điện Dibao 133S 5 acquy 20A
  15.500.000₫
  12.000.000đ
  Còn hàng
  -23%
  - Tặng mũ bảo hiểm trị giá 220 nghìn đồng. - Mua trả góp lãi xuất 0%
 • 1.9
  Xe máy điện Butterfly Dibao
  Xe máy điện Butterfly Dibao
  16.000.000₫
  14.100.000đ
  Còn hàng
  -12%
  - Tặng mũ bảo hiểm trị giá 220 nghìn đồng. - Mua trả góp lãi xuất 0%