Thế giới xe điện - Xe đạp điện, xe máy điện nhập khẩu chính hãng giá rẻ

042210.8888 096740.8888 092670.8888 099496.8888

Vận chuyển

09634.88888

Bảo hành

0966.888887

 • 4.2
  Xe điện Autosun Diamond
  Xe điện Autosun Diamond
  17.300.000₫
  13.100.000đ
  Còn hàng
  -25%
  - Tặng mũ bảo hiểm trị giá 220 nghìn đồng. - Trả góp lãi xuất 0%.
 • 2.9
  Xe Điện Xman HS 2016
  Xe Điện Xman HS 2016
  18.500.000₫
  15.600.000đ
  Còn hàng
  -16%
  - Tặng mũ bảo hiểm trị giá 220 nghìn đồng. - Trả góp lãi xuất 0%.
 • 1.4
  Xe điện Giant M133s+(plus)
  Xe điện Giant M133s+(plus)
  15.300.000₫
  13.900.000đ
  Còn hàng
  -10%
  - Tặng mũ bảo hiểm trị giá 220 nghìn đồng. - Trả góp lãi xuất 0%.
 • 3.6
  Xe điện Vespas Dibao
  Xe điện Vespas Dibao
  16.500.000₫
  12.900.000đ
  Còn hàng
  -22%
  - Tặng mũ bảo hiểm trị giá 220 nghìn đồng. - Trả góp lãi xuất 0%.
 • 1.3
  Xe điện Gogolo Dibao
  Xe điện Gogolo Dibao
  16.000.000₫
  14.700.000đ
  Còn hàng
  -9%
  - Tặng mũ bảo hiểm trị giá 220 nghìn đồng. - Trả góp lãi xuất 0%.
 • 1.6
  Xe điện Zoomer Dibao 2016
  Xe điện Zoomer Dibao 2016
  15.500.000₫
  13.900.000đ
  Còn hàng
  -11%
  - Tặng mũ bảo hiểm trị giá 220 nghìn đồng. - Trả góp lãi xuất 0%.
 • 2.6
  XE ĐIỆN XMEN PLUS DIBAO
  XE ĐIỆN XMEN PLUS DIBAO
  16.500.000₫
  13.900.000đ
  Còn hàng
  -16%
  - Tặng mũ bảo hiểm trị giá 220 nghìn đồng. - Trả góp lãi xuất 0%.
 • 2.5
  Xe điện HTC 133 S6
  Xe điện HTC 133 S6
  12.800.000₫
  10.300.000đ
  Còn hàng
  -20%
  - Tặng mũ bảo hiểm trị giá 220 nghìn đồng. - Trả góp lãi xuất 0%.
 • 3
  Xe điện Xman HTC 2017
  Xe điện Xman HTC 2017
  14.800.000₫
  11.800.000đ
  Còn hàng
  -21%
  - Tặng mũ bảo hiểm trị giá 220 nghìn đồng. - Trả góp lãi xuất 0%.
 • 2.6
  Xe điện Xmen Nijia
  Xe điện Xmen Nijia
  15.000.000₫
  12.400.000đ
  Còn hàng
  -18%
  - Tặng mũ bảo hiểm trị giá 220 nghìn đồng. - Trả góp lãi xuất 0%.
 • 1.5
  Xe máy điện Honda PrinZ
  Xe máy điện Honda PrinZ
  21.500.000₫
  20.000.000đ
  Còn hàng
  -7%
  - Tặng mũ bảo hiểm trị giá 220 nghìn đồng. - Trả góp lãi xuất 0%.
 • 1.7
  XE ĐIỆN MILAN 2 ESPERO 5 ACQUY 20A
  XE ĐIỆN MILAN 2 ESPERO 5 ACQUY 20A
  14.000.000₫
  12.300.000đ
  Còn hàng
  -13%
  - Tặng mũ bảo hiểm trị giá 220 nghìn đồng. - Trả góp lãi xuất 0%.
 • 2.5
  Xe máy điện Xmen Byvin
  Xe máy điện Xmen Byvin
  15.000.000₫
  12.500.000đ
  Còn hàng
  -17%
  - Tặng mũ bảo hiểm trị giá 220 nghìn đồng. - Trả góp lãi xuất 0%.
 • 2.4
  Xe điện Dibao Vip Rider
  Xe điện Dibao Vip Rider
  16.500.000₫
  14.100.000đ
  Còn hàng
  -15%
  - Tặng mũ bảo hiểm trị giá 220 nghìn đồng. - Trả góp lãi xuất 0%.
 • 2.4
  Xe điện Dibao Buffalo
  Xe điện Dibao Buffalo
  15.500.000₫
  13.100.000đ
  Còn hàng
  -16%
  - Tặng mũ bảo hiểm trị giá 220 nghìn đồng. - Trả góp lãi xuất 0%.
 • 2.9
  Xe điện Xmen Sport 2016
  Xe điện Xmen Sport 2016
  18.500.000₫
  15.600.000đ
  Còn hàng
  -16%
  - Tặng mũ bảo hiểm trị giá 220 nghìn đồng. - Trả góp lãi xuất 0%.
 • 2.9
  Xe điện M133 Byvin
  Xe điện M133 Byvin
  13.300.000₫
  10.400.000đ
  Còn hàng
  -22%
  - Tặng mũ bảo hiểm trị giá 220 nghìn đồng. - Trả góp lãi xuất 0%.
 • 1.5
  XE ĐIỆN DTPBIKE 133SH
  XE ĐIỆN DTPBIKE 133SH
  12.300.000₫
  10.800.000đ
  Còn hàng
  -13%
  - Tặng mũ bảo hiểm trị giá 220 nghìn đồng. - Trả góp lãi xuất 0%.
Xem thêm, còn 23 xe điện