XE TAY GA 50CC PANSY X DIBAO ĐỈNH CAO TRONG THIẾT KẾ