Mua Xe Đạp Điện, Xe Máy Điện Cần Mang Theo Những Gì?